Start-Up Zone

PNRR: A fost lansat apelul pentru asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial

Ministerul Energiei a lansat miercuri, 14 decembrie 2022, apelul competitiv – Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial, Măsura de investiții I5, Componenta C6 Energie, Planul Național de Redresare și Reziliență.

Solicitanți eligibili sunt operatorii economici – microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari și entități cu personalitate juridică înregistrate în România și care activează în conformitate cu legislația națională în domeniu, pe teritoriul României, respectând condiția înregistrării la ONRC.

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 80.600.000 euro, compus din bugetul aprobat pentru măsura de investiții 5 în valoare de 62.000.000 euro și suma suplimentară aferentă supra-contractării, în procent de 30%, conform Ordonanței de urgență nr. 124/ 2021, fonduri europene nerambursabile asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C.6 Energie.

Intensitatea ajutorului de stat este de 30% din costurile eligibile. Aceasta poate fi majorată cu 20% în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mici și cu 10% în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii conform art. 38 alin. (5) din Regulamentul UE 651/2014.

Cheltuieli eligibile:

Active ce pot fi luate în considerare la stabilirea costurilor eligibile finanțabile:

  • Instalații/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obținerii de economii de energie primară, pe baza auditului și bilanțului energetic 11 (de exemplu: motoare, transformatoare, compresoare de aer, pompe, instalații/echipamente/sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de căldură, pompe de căldură, convertoare de frecvență, baterii de condensatoare, sisteme integrate de management al consumului de energie și altele); 
  • Construcții aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficiență energetică (dar numai în scopul funcționării corecte a echipamentelor/instalațiilor).

Termenul limită de depunere a proiectelor este 15.02.2023, ora 17.00

Sursa: Ministerul Economiei

Redactia START UP ZONE

Add comment