Start-Up Zone

Instalarea tinerilor fermieri în 2023! Informații de ULTIMĂ ORĂ din PNS

Instalarea tinerilor fermieri va rămâne, în continuare, una dintre liniile de finanțare pe care fermierii le vor putea accesa prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), începând din 2023.

Potrivit Planului Național Strategic (PNS), publicat de Ministerul Agriculturii, în cadrul intervenției ”sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” vor fi prioritizate planurile de afaceri ale tinerilor cu un nivel de calificare superior, care au în vedere realizarea comasării prin preluarea de exploatații, deținerea în proprietate a exploatației, promovarea unor tehnologii și tehnici de producție moderne cu impact redus asupra mediului, eficientizarea utilizării și gestionarea adecvată a resurselor, instalarea fermierilor în zona montană.

Instalarea tinerilor fermieri 2023 – Condiții de eligibilitate:
 1. Solicitantul se încadrează în definiția tânărului fermier;
 2. Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 3. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;
 4. Solicitantul propune prin Planul de afaceri să dețină în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minimum 12.000 SO, respectiv 8.000 SO în zona montană și maximum 100.000 SO;
 5. Solicitantul prezintă un plan de afaceri viabil care va cuprinde:
  • situația inițială a exploatației;
  • obiectivele și acțiunile ce urmează a fi dezvoltate de solicitant;
  • investițiile vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil;
  • calendarul de implementare al planului de afaceri.
 6. Durata maximă de implementare este de 3 ani, respectiv 5 ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă.
 7. Solicitantul se instalează pentru prima data ca tânăr fermieri și nu a mai beneficiat de sprijin prin PNDR 2014-2020 sau PNS, indiferent de forma de organizare cu care vine pentru acordarea sprijinului.
Instalarea tinerilor fermieri 2023 – Valoarea sprijinului:

Potrivit Ministerului Agriculturii, sprijinul este sub formă de sumă forfetară, fiind de maxim 70.000 euro. Rata sprijinului este de 100% și se acordă în două tranșe: 75% la semnarea contractului de finanțare și 25% după implementarea Planului de afaceri.

Potrivit calculelor financiare prezentate de MADR, deși exercițiul financiar începe din 2023, se pare că intervenția pentru instalarea tinerilor fermieri va fi implementată abia din 2024. Bugetul total alocat acestei intervenții este de aproximativ 250 de milioane de euro, bani cu care MADR speră să instaleze 3.580 de tineri fermieri până în 2027.

SURSA: AGRO-TV.RO

Redactia START UP ZONE

Add comment