Start-Up Zone

Durata Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime, prelungit până la finalul anului 2023!

Hotărârea nr. 1283/2022 prevede modificarea art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 – 2020.

Durata maximă de execuţie/implementare poate fi prelungită până la data de 31 decembrie 2023 doar pentru contractele de finanţare aflate în curs de execuţie/implementare, cu acordul prealabil al părţilor contractante, şi cu diminuarea intensităţii sprijinului prevăzut în contractul de finanţare, cu excepţia operaţiunilor care îndeplinesc condiţiile europene referitoare la încheierea programului operaţional din partea Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime (2014 – 2020) şi a investiţiilor care prevăd adaptarea la standardele Uniunii Europene, caz în care această prelungire nu poate depăşi termenul de graţie legal impus pentru adaptarea la standarde.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment