Start-Up Zone

Single Market Programme – Granturi pentru soluții privind prevenirea risipei alimentare

Beneficiari eligibili: Companii din sectorul ospitalității și al serviciilor alimentare, în special IMM-urile     

Termen limită de depunere: 20 septembrie 2022, ora 17:00 CET

Buget: 2.250.000 euro

Finanțare acordată: Bugetele proiectelor (contribuția UE) sunt de așteptat să se situeze între 100.000 EUR și 300.000 EUR per proiect, dar acest lucru nu exclude depunerea/selectarea propunerilor care solicită alte sume.

Costurile vor fi rambursate la rata de finanțare stabilită în acordul de finanțare și vor fi de 50%.

Finanțator: Uniunea Europeană

Obiectiv: Spijinirea părților interesate să îmbunătățească măsurarea risipei de alimente și să ajute la implementarea prevenirii risipei de alimente în operațiunile și organizațiile lor.
Acest apel vizează în mod concret sectorul ospitalității și al serviciilor alimentare.

Activități eligibile

Granturile ar acoperi integrarea prevenirii risipei de alimente în operațiunile comerciale, cum ar fi:

 • prognozarea cererii pentru a potrivi cererea și oferta, inclusiv coordonarea între operațiuni/departamente (de exemplu, rezervări, achiziții, bucătărie, transport)
 • planificarea achizițiilor de alimente
 • operațiuni de servire a alimentelor: gătit, servire, prezentare mese, consum (deșeuri de bucătărie, pierderi de servire, resturi de farfurii)
 • manipularea si depozitarea alimentelor (atât alimentele reci, cât si cele gatite), gestionarea stocurilor
 • design meniu, dimensiunile porțiilor, strategia de preț
 • promovarea gradului de conștientizare a consumatorilor (de exemplu, afișe, carduri cu informații pe mese, meniuri) și schimbarea comportamentului
 • instruirea personalului
 • redistribuirea surplusului de hrană
 • monitorizarea și raportarea risipei alimentare

Granturile ar putea acoperi și alte tipuri de acțiuni, cum ar fi elaborarea și implementarea ghidurilor de prevenire a risipei alimentare, programe de monitorizare a risipei alimentare, materiale de comunicare, dezvoltarea de noi modele de afaceri etc.

Criterii de eligibilitate:

 • să fie persoane juridice (organisme publice sau private)
 • să fie stabilit într-una dintre țările eligibile, adică:
  • Statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM))
  • țara listată în SEE sau țara asociată componentului alimentar SMP

Programul sau țara care se află în negocieri în curs pentru un acord de asociere și în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea grantului (lista țărilor participante).
Beneficiarii și entitățile afiliate trebuie să se înregistreze în Registrul Participanților — înainte de depunerea propunerii — și vor trebui validate de către Serviciul Central de Validare (Validare REA). Pentru validare, li se va solicita să încarce documente care arată statutul juridic și originea.
Alte entități pot participa în alte roluri ale consorțiului, cum ar fi parteneri asociați, subcontractanți, terți care oferă contribuții în natură etc.

Criterii de evaluare

 • Relevanța (40 puncte) – Relevanța propunerii față de obiectivele acțiunii;
 • Calitate (30 puncte) – Consecvența și adecvarea resurselor alocate:
  • Proiectarea si implementarea proiectului;
  • Echipa de proiect și aranjamente de cooperare;
 • Impact (30 de puncte)

Pentru mai multe detalii, click aici

Redactia START UP ZONE

Add comment