Start-Up Zone

A fost aprobat Programul pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile

Conform Hotărârii nr. 856/2022 Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene are rolul de coordonator de investiţie şi furnizor de ajutor de stat pentru implementarea investiţiei aferente PIIEC, iar Ministerul Economiei are rolul de punct unic de contact în cadrul PIIEC şi administrator al schemei de ajutor de stat/ajutoarelor de stat ad – hoc, cu respectarea cadrului legal în vigoare în materia ajutorului de stat.

Bugetul alocat PIIEC, conform PNRR, este de 500 milioane de euro. Proiectele PIIEC au drept obiectiv diferite niveluri ale lanţului de aprovizionare, dar trebuie să fie complementare şi să contribuie semnificativ la atingerea obiectivelor.

În cadrul acestui buget sunt finanţate proiectele participanţilor direcţi care au fost evaluate de către Comisia Europeană, DG COMP, şi pentru care forul european emite o decizie pozitivă şi subproiectele participanţilor indirecţi aşa cum au fost menţionaţi de către participanţii direcţi şi care sunt evaluate şi selectate la nivel naţional.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment