Start-Up Zone

Au fost aprobate regulile de eligibilitate a cheltuielilor pe care le pot efectua beneficiarii în perioada de programare 2021-2027

Guvernul a aprobat în ședința de ieri, 6 iulie 2022, Memorandumul de înțelegere privind Sprijinul pentru Implementarea Proiectelor între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții (BEI), document care stabilește elementele generale ale colaborării pentru îmbunătăţirea implementării proiectelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027.

Astfel, asistența tehnică acordată României de BEI va viza următoarele domenii:

  • Sprijin pentru creșterea capacităţii administrative a autorităţilor de management, organismelor intermediare şi a altor beneficiari publici pentru identificarea, pregătirea şi implementarea proiectelor; sprijin pentru gestionarea procesului de închidere a Programelor Operaţionale finanțate în cadrul perioadei de programare 2014 – 2020; consultanţă pentru echipele de proiect şi departamentele implicate în pregătirea, gestionarea şi implementarea proiectelor; training; sprijin pentru identificarea aspectelor legate de guvernanţă, simplificarea şi eficientizarea cadrului legislativ și de reglementare naţional aferent absorbţiei fondurilor UE; sprijin pentru îndeplinirea condițiilor favorizante.
  • Sprijin pentru implementarea programelor operaționale: monitorizare, evaluare, pregătire şi implementare; asigurarea unor experți care să sprijine pregătirea și implementarea proiectelor; sprijin metodologic pentru pregătirea ghidurilor necesare pentru pregătirea și implementarea proiectelor.

De asemenea, conform Memorandumului, Guvernul României va putea solicita BEI servicii în orice alt sector sau domeniu.

Fondurile necesare finanțării proiectelor de asistență tehnică se asigură în condițiile prevederilor privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027.

În perioada 2014-2020, România a beneficiat de asistență tehnică prin Memorandumurile de înțelegere semnate cu BEI, Banca Mondială și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Au fost aprobate regulile de eligibilitate a cheltuielilor, în limitele trasate de regulamentele europene și de conținutul programelor operaționale

Tot ieri s-a adoptat Hotărârea de Guvern privind stabilirea cadrului legal privind  eligibilitatea  cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă.

Actul normativ prevede atât regulile generale pe care trebuie să le îndeplinească o cheltuială pentru a fi eligibilă, cât și regulile specifice pentru unele categorii de cheltuieli (contribuția în natură, amortizarea, leasingul, cheltuielile cu achiziția de terenuri și autovehicule sau mijloace de transport) și categoriile de cheltuieli neeligibile.

De asemenea, sunt prevăzute reguli care vizează modalitatea de efectuare și de justificare a unei cheltuieli pentru a fi eligibilă în limitele trasate de regulamentele europene, precum și de conținutul programelor operaționale.

În ceea ce privește operațiunile care intră sub incidența ajutorului de stat, se prevede că o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ reglementările hotărârii de Guvern, precum și condițiile de eligibilitate specifice tipului de ajutor de stat aplicabil, în cazul aceluiași obiect al reglementării prevalând regulile ajutorului de stat. Sunt incluse și prevederi referitoare la condițiile în care cheltuiala aferentă TVA este eligibilă.

Actul normativ mai stabilește obligația autorităților de management de a asigura verificarea respectării condițiilor aplicabile în procesul de evaluare a cererilor de finanțare, în procesul de contractare aferent încheierii contractului/decizie de finanțare și de verificare a cererilor de rambursare.

Sursa: MIPE 

Redactia START UP ZONE

Add comment