Start-Up Zone

Programul Casa Verde Fotovoltaice: AFM anunță că au fost respinse 156 de dosare

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat lista cu dosare respinse în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice. În total, până în prezent, au fost respinse 156 de dosare.

Potrivit AFM, solicitanţii pot depune o singură contestaţie împotriva deciziei Comitetului director, în termen de 30 zile de la data publicării pe site-ul AFM a listelor cu proiecte respinse.

Contestaţiile se depun, în original, la instalatorul validat la care solicitantul s-a înscris. Contestația va fi scanată şi introdusă în aplicaţia informatică, în termenul de 30 de zile de la data publicării pe site-ul AFM.

Contestaţia va fi semnată olograf şi va cuprinde următoarele elemente:

  • datele de identificare ale contestatarului;
  • numărul unic de înregistrare a cererii de finanţare;
  • obiectul contestaţiei;
  • motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

Sursa: economedia.net

Redactia START UP ZONE

Add comment