Start-Up Zone

Restituirea sumelor reprezentând fostele taxe auto. Termenul de depunere a cererilor este de 5 ani

Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule este în vigoare de la 29 iunie 2022.

Contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau, după caz, timbrul de mediu pentru autovehicule şi care nu au beneficiat de restituire până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot solicita restituirea acestora, indiferent de momentul plăţii taxelor, precum şi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii, pe cale administrativă, prin cerere adresată la ANAF.

Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. Termenul de depunere a cererilor de restituire este de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului finanţelor.

Iar modelul cererii prevăzute la art. 1 alin. (1) se abrobă în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului finanţelor.

Abia după intrarea în vigoare a acestor acte normative, persoanele care nu au cerut restituirea fostelor taxe vor putea să-şi recupereze banii pe cale administrativă.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment