Start-Up Zone

Metale feroase interzise de a fi achiziţionate de la persoanele fizice!

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora a fost recent completată de Legea nr. 166/2022.

Aveţi în vedere că se interzice achiziţionarea de la persoane fizice a următoarelor categorii de metale feroase şi neferoase şi aliaje ale acestora:
a) utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă şi fluvială, de transport cu metroul, de transport public şi electric de suprafaţă sau de irigaţii şi desecări;
b) utilizate în infrastructura pentru furnizarea utilităţilor de energie electrică, apă – canal, gaze şi termoficare;
c) utilizate în infrastructura aferentă operaţiunilor de extracţie, prelucrare, distribuţie, transport şi comercializare a gazelor naturale, a petrolului şi a produselor petroliere;
d) utilizate în semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe drumurile publice;
e) de tipul şinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii, componentelor instalaţiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, semnelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei, semafoarelor, capacelor căminelor de vizitare sau părţilor componente şi altele asemenea, parazăpezilor sau părţilor componente ale unor construcţii metalice destinate pentru protecţia împotriva viscolului, avalanşelor, inundaţiilor sau altor calamităţi;
f) obţinute prin prelucrarea chimică sau termică a materialelor compozite, a cablurilor şi conductorilor de orice fel.

Atenţie! Fapta constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment