Start-Up Zone

Ajutoare de stat de 606 milioane de euro pentru fermieri până la 30 iunie!

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească de ajutoare de stat, în valoare de 606 milioane de euro (aproximativ 3 miliarde de lei), menită să sprijine întreprinderile din anumite sectoare cu sediul în zone urbane și rurale mici, în contextul pandemiei de coronavirus, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat, iar măsura va fi deschisă întreprinderilor de toate dimensiunile care își desfășoară activitatea, printre altele, în sectoarele agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare.

Potrivit comunicatului citat, în cadrul schemei, sprijinul public va lua forma unor granturi directe și a unor garanții pentru împrumuturi. Beneficiarii eligibili vor avea dreptul să primească (i) garanții care să acopere până la 90 % din valoarea împrumutului, pentru a efectua investiții și pentru activitățile lor curente; și (ii) granturi directe care să acopere, printre altele, valoarea totală a comisioanelor de risc și de gestiune și dobânzile aplicabile.

Măsura vizează atenuarea deficitelor de lichidități cu care se confruntă beneficiarii și abordarea unei părți din pierderile suferite de aceștia din cauza pandemiei de coronavirus și a măsurilor restrictive pe care autoritățile române au trebuit să le pună în aplicare pentru a limita răspândirea virusului. Comisia a constatat că schema românească respectă condițiile cadrului temporar. În special, cu privire la ajutoarele sub formă de garanții pentru împrumuturi, (i) garanția se referă atât la împrumuturi pentru investiții, cât și la împrumuturi pentru capitalul de lucru; (ii) durata maximă a unei garanții este de 6 ani; și (iii) primele de garanție respectă nivelurile minime stabilite în cadrul temporar.

În ceea ce privește cuantumurile limitate ale ajutoarelor sub formă de granturi directe, ajutoarele nu vor depăși: 290.000 de euro pe întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, 345.000 de euro pe întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul pescuitului și acvaculturii și 2,3 milioane de euro pe întreprindere care își desfășoară activitatea în alte sectoare.

În cadrul ambelor măsuri, ajutorul se va acorda cel târziu la 30 iunie 2022. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar.

”Pe această bază, Comisia a aprobat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. Mai multe informații cu privire la cadrul temporar și la alte acțiuni întreprinse de Comisie pentru a aborda impactul economic al pandemiei de coronavirus pot fi găsite aici. Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz SA.103035 în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurența, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate”, se menționează în comunicatul CE.

sursa: agro-tv.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment