Start-Up Zone

Procedura pentru acordarea de microgranturi întreprinderilor din sectorul agroalimentar, în consultare publică!

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat astăzi, 17 mai 2022, în consultare publică, Procedura de implementare aferentă măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Ajutoarele financiare nerambursabile în valoare de 5.000 euro/ beneficiar se vor acorda pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

 • microîntreprinderile;
 • IMM-urile care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
 • persoane fizice autorizate;
 • întreprinderile individuale;
 • întreprinderile familiale.

Măsura este valabilă până la 30 iunie 2022, plățile în cadrul măsurii urmând să fie efectuate până la 31 decembrie 2023, iar bugetul total este în valoare de 50.000.000 euro.

Printre condițiile pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească pentru finanțare se numără:

 • au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
 • au obținut o cifră de afaceri/venituri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. a) din OUG nr 61/2022, care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro;
 • nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 • suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri se încadrează în plafoanele menționate de Cadru temporar (345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în celelalte domenii de activitate);
 • nu au solicitat ajutor de stat în cadrul Măsurii 2- Granturi pentru capital de lucru acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, așa cum este definită în cadrul O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

De asemenea, aceștia pot utiliza microgranturile sub formă de sumă forfetară pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
 • datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
 • cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
 • cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

Înscrierea în cadrul măsurii se va face prin intermediul platformei granturi.imm.gov.ro, iar aplicația va fi deschisă timp de 5 zile.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv 17 mai 2022, la adresa de e-mail: cabinet.moise@madr.ro.

Sursa: MADR

Redactia START UP ZONE

Add comment