Start-Up Zone

Prestatorii casnici vor primi tichete de activităţi casnice!

Legea privind reglementarea activităţii prestatorului casnic nr. 111/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 402/2022.

Ce reglementeză această Lge?

Se prevede că activitatea casnică se poate desfăşura în gospodăria beneficiarului casnic, la domiciliul prestatorului casnic sau în alt loc necesar desfăşurării acesteia, stabilit de comun acord.

O persoană poate fi prestator casnic numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani şi nu poate fi un membru al familiei beneficiarului casnic.

Durata zilnică a prestării activităţilor casnice

Beneficiarul casnic şi prestatorul casnic convin asupra activităţilor şi a numărului de ore sau a volumului de muncă; plata prestatorului casnic se face conform dispoziţiilor prezentei legi, cu tichete de activităţi casnice.

Durata zilnică a prestării activităţilor casnice pentru un beneficiar casnic nu poate depăşi 12 ore, respectiv 6 ore pentru prestatorii casnici cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani.

Remuneraţia prestatorului casnic

Valoarea minimă a contribuţiei lunare, calculată potrivit dispoziţiilor prezentei legi, pentru ca un prestator casnic să beneficieze de calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de stat, este contribuţia aferentă a minimum 85 de tichete de activităţi casnice.

Valoarea minimă a contribuţiei lunare nu poate fi mai mică de 25% din valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

De unde putem achiziţiona acest tichet?

Tichetul de activităţi casnice se poate achiziţiona de la oricare dintre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, de la furnizorul de serviciu universal, astfel cum este definit la art. 2 pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, sau de pe Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice.

Ce valoarea are tichetul de activităţi casnice?

Valoarea nominală a tichetului de activităţi casnice este de 15 lei şi poate fi actualizată anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Tichetele de activităţi casnice nu sunt transferabile, nu pot fi utilizate pentru achiziţia altor bunuri şi servicii şi pot fi utilizate numai de către prestatorul casnic ale cărui date sunt completate pe acestea.

Potrivit noutăţilor legislative, tichetele de activităţi casnice pot fi preschimbate în bani de către prestatorul casnic în maximum 12 luni de la data primirii acestora, în numerar, la oricare dintre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau la furnizorul de serviciu universal ori, după caz, prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat de către prestatorul casnic prin Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice.

Important!

În situaţia în care prestatorul casnic nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, acesta dobândeşte calitatea de asigurat, fără plata contribuţiei, şi are dreptul la pachetul de servicii medicale de bază de la data la care a solicitat preschimbarea a cel puţin 85 de tichete de activităţi casnice

Menţinerea calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se face prin preschimbarea în bani a minimum 85 de tichete de activităţi casnice, lunar.

Plata contribuţiei de asigurări sociale, în condiţiile prezentei legi, conferă prestatorului casnic calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor legale în vigoare.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment