Start-Up Zone

Nou Ghid de finanțare AFIR – Sprijin nerambursabil de 100.000 EURO/an

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat un nou ghid consultativ pe site-ul oficial al instituției. Este vorba despre ghidul solicitantului pentru submăsura 9.1, dedicată înființării grupurilor de producători în sectorul agricol.

Potrivit documentului, scopul submăsurii îl constituie încurajarea înfiinţării şi funcţionării administrative a grupurilor de producători în sectorul agricol, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.

Obiective principale:

 • eficientizarea activităţii membrilor grupurilor;
 • planificarea şi modificarea producţiei conform cererii pieţei, în special conform condiţiilor de calitate şi cantitate;
 • promovarea concentrării ofertei şi plasarea pe piaţă a produselor obţinute de membrii lor;
 • reducerea costurilor de producţie şi stabilizarea preţurilor la producător;
 • promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecţia calităţii apelor, a solului şi a peisajului natural, precum şi menţinerea şi/sau promovarea biodiversităţii;
 • valorificarea disponibilităţii de servicii sau facilitarea de servicii de care nu dispun o parte din membri.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 9.1 sunt Grupurile de producători din sectorul agricol, care sunt recunoscute oficial de către MADR înainte de solicitarea sprijinului, conform legislaţiei naţionale în vigoare.

Potrivit AFIR, cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul agricol, prevăzute în planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului şi nu poate să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate în primii cinci ani de la recunoaștere şi suma maximă de 100.000 euro/an.

Sprijinul sub formă de sumă forfetară se acordă de către AFIR, degresiv, plătit în tranșe anuale, pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut, acordat în baza unui plan de afaceri.

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea producției comercializate prin intermediul grupului de producători, astfel:

 • Anul I de la recunoaștere – 10 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an;
 • Anul II de la recunoaștere – 8 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an;
 • Anul III de la recunoaștere – 6 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an;
 • Anul IV de la recunoaștere – 5 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an;
 • Anul V de la recunoaștere – 4 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an.

sursa: agro-tv.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment