Start-Up Zone

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a anunțat finanțarea, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, a unui parc și grădini publice, care se întind pe o suprafață totală de aproape 1,5 hectare și se află lângă lacul de acumulare de pe râul Tismana.

De asemenea, a fost modernizat drumul de acces către cele două spații verzi nou create, au fost realizate alei carosabile și pietonale, precum și locuri de parcare.

Proiectul implementat de Primăria orașului Tismana a avut o valoare de aproximativ 8 milioane de lei și o finanțare nerambursabilă de 7,8 milioane de lei, asigurată prin POR 2014-2020. Investițiile au fost derulate în cadrul Axei prioritare 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 – Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București.

Sursa: ADR Sud-Vest Oltenia

Redactia START UP ZONE

Add comment