Start-Up Zone

Alocaţia de hrană pentru persoanele vaccinate care nu au ridicat tichetele de masă

Potrivit OUG 44/2022, persoanele vaccinate împotriva COVID-19 cu schemă completă, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care nu au ridicat tichetele de masă pe suport hârtie prevăzute la art. 212 din Legea nr. 55/2020, beneficiază de alocaţia de hrană, în valoare totală de 100 de lei, sub forma tichetelor de masă pe suport electronic, conform prevederilor Legii nr. 165/2018. 

Prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea nr. 165/2018, tichetele de masă se emit fără datele personale ale beneficiarilor. Alocaţia de hrană, sub forma tichetelor de masă, reprezintă venit neimpozabil pentru persoanele fizice.

Tichetele de masă pe suport electronic se achiziţionează de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi se distribuie centrelor de vaccinare, cabinetelor medicilor de familie, unităţilor penitenciare, ambulatoriilor de specialitate sau autorităţilor publice locale, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Autorităţile administraţiei publice locale distribuie tichetele de masă pe suport electronic  persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare care nu au beneficiat de aceste tichete de masă până la data închiderii centrului de vaccinare împotriva COVID-19 unde s-a efectuat vaccinarea.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment