Start-Up Zone

Noutăţi privind atribuirea contractelor de achiziţie publică verzi

Legea nr. 86/2022 prevede completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică verzi autoritatea contractantă va include în cadrul criteriului de atribuire factori de evaluare privind protecţia mediului.

Autoritatea contractantă va avea în vedere cel puţin factori de evaluare în legătură cu: contribuţia procesului de fabricaţie la protecţia mediului; lanţul de aprovizionare – canale scurte de aprovizionare; cea mai scurtă distanţă de la locul de producţie la locul de consum.

Iar Entitatea contractantă nu va utiliza preţul cel mai scăzut sau costul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul anumitor categorii de contracte de achiziţie sectorială/ acorduri – cadru de produse care au impact asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viaţă.

SURSA: LEXCAFE.RO

Redactia START UP ZONE

Add comment