Start-Up Zone

Un nou ghid PNRR lansat spre consultare publică! 36 milioane de euro pentru pentru finanțarea competențelor digitale

 În cursul zilei de 31 martie 2022, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a publicat în consultare Ghidul solicitantului pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain)”.

Ghidul se adresează solicitanților care doresc să obțină fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C7 în vederea administrării de proiecte în cadrul apelului aferent Investiției I 19: „Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme”. 

Apelul de proiecte este menit să încurajeze și să sprijine formarea și certificarea competențelor digitale avansate de care angajații IMMurilor au nevoie pentru a fi competitivi în noua economie. Tocmai de aceea, va fi acordat un punctaj suplimentar pentru proiectele care susțin o curriculă și un design de training care accelerează dobândirea acestor competențe”, explică ministrul Marcel Boloș.

Solicitanți eligibili:

  •  organizații patronale, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial;
  •  asociații de întreprinderi, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională;
  • camerele de comerț și industrie, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională.

Tipuri de activități eligibile:

Activitatea 1: Prezentarea unei/ unor curricule, respectiv a design-ului de curs care să răspundă nevoilor de îmbunătățirea a nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-urile exclusiv în contextul sprijinului transformarii digitale a IMM-urilor.

Vor fi vizate domenii tehnice de tipul: programare/coding, data analytics, cyber-security, computer-assisted design, IOT, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain etc.

Activitatea 2: Furnizarea de programe de formare profesionala

Aceasta activitate are în vedere furnizarea de programe de formare pentru Upskilling, Reskilling & Cross-Skilling forței de muncă din IMM-uri în ceea ce privește competențele digitale, în special pentru aplicarea folosirii unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain).

Se finanțează programe de formare pe baza curriculelor prezentate prin cerea de finanțare.

Activitatea 3: Evaluarea competențelor profesionale  

Prezentarea unui mecanism de evaluare si certificare a competentelor profesionale pentru aplicarea folosirii unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, RPA, additive manufacturing, blockchain) in corelare cu partea de curricula dezvoltata.

Aceasta activitate are in vedere evaluarea competențelor profesionale obținute în urma formării în domeniile menționate mai sus.  

Alocarea totală pentru acest apel este de 36.000.000 euro, iar valoarea totala maximă nerambursabilă a unui proiect  este de 1.000.000 euro.

Un solicitant poate depune maxim 2 proiecte.

Mai multe detalii sunt disponibile în fișa de proiect aici.

Descarcă ghidul

În perioada de consultare de 30 zile calendaristice de la data publicării, respectiv 31 martie 2022, părțile interesate pot transmite observații și propuneri pe adresa de e-mail consultare@research.gov.ro.

„Componenta C7:  Transformare digitală” din PNRR urmărește realizarea unei infrastructuri digitale coerente și integrate la nivelul administrației publice din România, care să ofere servicii digitale de înaltă calitate atât cetățenilor, cât și companiilor. 

Prin realizarea acestui obiectiv sunt create condițiile pentru adoptarea tehnologiilor digitale în toate sectoarele și domeniile de activitate ale instituțiilor statului și pentru creșterea numărului de cetățeni și companii care vor putea beneficia și fructifica oportunitățile oferite de digitalizare. Implementarea pe scară largă a soluțiilor digitale va contribui la creșterea gradului de transparentizare a activității autorităților statului și la reducerea barierelor birocratice. De asemenea, va facilita realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Sursa: MCID

Redactia START UP ZONE

Add comment