Start-Up Zone

VALOAREA MAXIMĂ A PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A AUTOTURISMELOR DIN DOTAREA AUTORITĂŢILOR A FOST MAJORATĂ

Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege care stabileşte majorarea valorii maxime a preţului de achiziţie a autoturismelor din dotarea autorităţilor administraţiei publice şi a instituţiilor publice.

S-au înregistrat 202 voturi „pentru”, 14 „împotrivă” şi 73 de abţineri.

Proiectul de lege modifică şi completează Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice în privinţa valorii maxime pentru preţul de achiziţie a autoturismelor din dotarea autorităţilor administraţiei publice şi a instituţiilor publice „pentru a corespunde realităţilor economice actuale şi necesităţilor respectivelor entităţi publice”.

Potrivit proiectului, „se interzice autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, să achiziţioneze autoturisme, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu o capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm cubi şi al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 23.000 euro inclusiv

TVA calculată la cursul BNR din data iniţierii procedurii de atribuire a contractului de achiziţie”.

În Ordonanţa 80/2001 este stabilit un plafon de 18.000 euro, faţă de 23.000 cât prevede proiectul.

În raportul comisiei se motivează amendamentul prin necesitatea înnoirii parcului auto al autorităţilor şi instituţiilor publice, inclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi prin necesitatea scăderii nivelului de poluare a autovehiculelor, prin achiziţia unora noi.

Proiectul mai prevede şi introducerea Autorităţii Electorale Permanente, ca autoritate cu competenţă generală în materie electorală, în rândul autorităţilor şi instituţiilor care sunt exceptate de la plafonarea valorilor prevăzute de OG nr. 80/2001.

„Prin excepţie, autorităţile şi instituţiile din domeniul electoral, al apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale pot achiziţiona autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm cubi şi al căror preţ poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 23.000 euro inclusiv TVA, calculată la cursul BNR din data iniţierii procedurii de atribuire a contractului de achiziţie, numai în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite”, mai prevede textul adoptat.

Proiectul mai stipulează că, „prin excepţie, misiunile diplomatice ale României din străinătate pot achiziţiona autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm cubi şi al căror preţ poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 23.000 euro, inclusiv TVA, calculată la cursul BNR din data iniţierii procedurii de atribuire a contractului de achiziţie, numai în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pe bază de memorandum aprobat de Guvern”.

O altă excepţie se referă la societăţile, societăţile naţionale şi companiile naţionale cu capital integral sau majoritar de stat care activează în domeniul energiei electrice, al gazelor naturale şi al petrolului, care vor putea achiziţiona autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm cubi şi al căror preţ poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 23.000 euro, inclusiv TVA, dar nu mai mare de 30.000 euro, inclusiv TVA, calculată la cursul BNR din data iniţierii procedurii de atribuire a contractului de achiziţie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite sau a ministerului de resort, după caz, numai în cazuri temeinic justificate şi dacă au realizat profit în anul fiscal precedent.

Camera Deputaţilor este for decizional pentru acest proiect.

sursa: AGERPRES

Redactia START UP ZONE

Add comment