Start-Up Zone

Programele „Microindustrializare” și „Comerț și servicii”, lansate spre consultare publică!

În cursul zilei de ieri, 29 martie 2022, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat spre consultare publică proiectele procedurilor de implementare a schemelor de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare, respectiv Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă. De asemenea, pentru ambele programe au fost lansate în consultare publică și grilele de punctaj aferente.

Programul naţional multianual de microindustrializare

Obiectivul Programului îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne și a conceptului „Fabricat în România”.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022 este de 50.000.000 lei.

Prin program se finanţează cererile de finanțare completate prin formularul de înscriere, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

 • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de valorile specificate în Anexa nr. X la prezenta procedură. Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 500.000 lei/beneficiar;
 • Contribuţie proprie – minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentară
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • 1811 Tipărirea ziarelor;
 • 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;
 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgică;
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
 • 31 Fabricarea de mobilă;
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Prin implementarea programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 500 de beneficiari, din care aproximativ 100 de beneficiari în anul 2022.

Descarcă proiectul de procedură și grila de punctaj

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, digitalizarea companiilor românești din sectoarele de servicii și comerț precum și creșterea capacităților de promovare și comerț on-line.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022 este de 50.000.000 lei.

Prin implementarea programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 1.000 de beneficiari, din care aproximativ 170 de beneficiari în anul 2022.

Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară:

 • Activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 :
  • 031 – Pescuitul
  • 032 – Acvacultura
 • Activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;
 • Activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
  • când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
  • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

Descarcă proiectul de procedură și grila de punctaj

De reținut: Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul celor două programe operatorii economici în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru aferentă OUG 130/2020 sau schemei HoReCa.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de procedură de implementare se primesc în termen de 10 zile de la data publicării (29.03.2022) la adresa de email: dezbateri_publice@mat.gov.ro.

Sursa: MAT

Redactia START UP ZONE

Add comment