Start-Up Zone

Ministerul Finanțelor modifică schema de ajutor de stat pentru proiecte cu impact major în economie. Plafonul maxim al investiţiei crește de la 1 la 5 milioane euro

Ministerul Finanţelor a anunțat marți că va modifica schema de ajutor de stat pentru investiţiile cu impact major în economie, prin creşterea plafonului maxim al investiţiei de la 1 la 5 milioane euro.

În prezent Ministerul Finanțelor derulează o schemă de ajutor de stat prin care se intenţionează încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni, prin stimularea realizării de investiţii în active fixe de înaltă tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, adresate atât pieţei interne cât şi competitive la export. Perioada de derulare a schemei este 2014-2023 pentru emiterea de acorduri pentru finanţare, respectiv 2015-2028 pentru plata ajutorului de stat.

În prezent, ajutorul de stat se acordă întreprinderilor care realizează o investiție inițială cu o valoare totală, fără TVA, de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro.

Acum, ministerul Finanțelor propune ridicarea plafonului maxim al investiției de la unu la cinci milioane euro, pentru ca ajutorul de stat să fie acordat sectoarelor strategice din economie care realizează investiții în active fixe de înaltă tehnologie și cu valoare adăugată mare.

Ministerul susține că bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 6,38 miliarde lei, iar până în prezent au mai rămas de angajat, în perioada martie 2022 – 31.12.2023, doar 1,8 miliarde lei, sumă care nu poate fi majorată, pentru că ar încălca un regulament. În plus, în momentul de față se află în analiză un număr mare de cereri de acord pentru finanțare prin care se solicită un ajutor de stat în valoare de peste 1,4 miliarde lei, afirmă Finanțele.

Ministerul mai arată că, referitor la proiectele cu o valoare de până la 5 milioane de euro soluționate în perioada 2018-2022, în majoritatea cazurilor, cererile depuse se referă la proiecte de investiţii al căror rezultat sunt produse/servicii care au o valoare adăugată mică și nu generează un efect multiplicator asupra regiunii. Totodată, s-a constatat că cererile depuse pentru proiecte de investiţii cu o valoare sub 5 milioane de euro prezintă o rată mare de respingere (70,14%). În plus, proiectele de investiţii cu o valoare sub 5 milioane de euro au înregistrat dificultăţi în implementare, precum şi risc ridicat de eşec în realizarea planului de investiții.

În plus, începând cu anul 2021, numărul de cereri de acord pentru finanţare au crescut în mod constant, ajungând să depăşească capacitatea administrativă a serviciului, arată MFP.

Astfel, deși termenul maxim de analiză este de 60 de zile lucrătoare, numărul mare de cereri de acord pentru finanțare depuse depășește capacitatea administrativă a serviciului responsabil cu evaluarea acestora. Trebuie menționat că documentația aferentă unei cereri de acord pentru finanțare depășește 200 de pagini.

Așadar, Ministerul Finanțelor propune prelungirea termenului maxim de analiză la 90 zile lucrătoare, atât pentru cererile de acord pentru finanțare, cât și pentru cererile de plată. Modificarea este necesară din considerente administrative, dar și pentru a permite scurtarea termenului maxim pentru verificarea și evaluarea informațiilor și a documentelor justificative solicitate la 30 zile lucrătoare, arată MFP.

De asemenea, cererile de acord pentru finanțare vor fi analizate pe baza unui punctaj, care evaluează atingerea obiectivului schemei, încadrarea în bugetul anual alocat sau în bugetul total al schemei, după caz.

Durata sesiunilor de depunere a cererilor de acord pentru finanțare va fi de 30 zile lucrătoare, pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de operatori economici. Frecvența sesiunilor de depunere va fi de 30 de zile, pentru a exista posibilitatea desfășurării mai multor sesiuni de depunere într-un an calendaristic.

Sursa: economedia.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment