Start-Up Zone

Ministerul Educaţiei derulează Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar

Ministerul Educaţiei derulează Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin PNRR. Programul urmărește creșterea participării la educaţie a elevilor din unităţile de învăţământ identificate ca având cel mai ridicat risc de abandon şcolar.

Cel puțin 2.500 de unităţi de învăţământ vor fi sprijinite cu până la 200.000 de euro/şcoală în vederea reducerii acestui risc.

În cadrul primei runde de finanţare, încheiată luni, 14 martie 2022, au fost depuse și validate 1.474 cereri de finanţare.

În prezent, este în derulare procedura de verificare a conformităţii administrative, iar proiectele care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate vor intra în faza de evaluare calitativă. Lista finală a unităţilor de învăţământ beneficiare de granturi va fi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cel târziu în data de 30 martie 2022.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment