Start-Up Zone

Facilităţi fiscale pentru persoanle fizice şi juridice care donează, ajutând refugiaţii din Ucraina

Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară este în vigoare de la 08 martie 2022.

Ordonanţa prevede anumite facilităţi fiscale pentru persoanle fizice şi juridice care donează, ajutând cetăţenii stăini care provin din zona conflictului armat din Ucraina.

Potrivit actului normativ, persoanele fizice şi persoanele juridice, cu excepţia instituţiilor şi autorităţilor publice, pot dona sume de bani care se colectează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă într-un cont distinct de disponibil în lei deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. X pentru acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Campania de donare de sume potrivit prevederilor se desfăşoară de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la data de 31 decembrie 2022.

Prin derogare de la prevederile art. 25 din Codul fiscal, contribuabilii potrivit titlului II „Impozitul pe profit” din acelaşi act normativ deduc la calculul rezultatului fiscal sumele reprezentând donaţiile în bani acordate potrivit prevederilor art. VIII.

Prin derogare de la prevederile art. 53 din Legea nr. 227/2015, persoanele juridice – contribuabili potrivit titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din acelaşi act normativ scad din baza impozabilă sumele reprezentând donaţiile în bani acordate potrivit prevederilor art. VIII.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment