Start-Up Zone

Închirierea legală a locuinţelor în scop turistic. Şi persoanele fizice obişnuite pot solicita certificat de clasificare

Ordinul nr. 510/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 este în vigoare de la 01 martie 2022.

Acesta prevede că şi persoanele fizice obişnuite nu doar cele autorizate, care desfăşoară activităţi de cazare, alimentaţie publică şi alte servicii specifice în structuri de primire turistice ca proprietar pot solicita certificat de clasificare pentru închirierea legală a locuinţelor în scop turistic.

În vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii economici persoane fizice proprietare de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul apartamente şi/sau camere de închiriat în locuinţe familiale depun la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului documentaţia cu următorul conţinut:

a) cerere standardizată pentru obţinerea certificatului de clasificare de către operatorii economici persoane fizice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 31 la prezentele norme metodologice;

b) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;

c) copia actului de identitate al persoanei fizice solicitante, proprietară a structurii de primire turistice;

d) acordul asociaţiei de locatari/proprietari sau acordul proprietarilor cu care operatorul economic persoană fizică are pereţi comuni, pe plan orizontal şi vertical, din care să rezulte activităţile ce urmează a fi desfăşurate în structura de primire turistică respectivă;

e) documentul din care să rezulte dreptul de proprietate asupra structurii de primire turistice, precum şi adresa unităţii respective.

Operatorii economici persoane fizice pot solicita clasificarea doar pentru un număr maxim de 7 camere încadrate la tipul de structură de primire turistică apartamente şi/sau camere de închiriat în locuinţe familiale proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment