Start-Up Zone

Un nou program de accelerare a dezvoltării IMM-urilor în contextul COVID-19

Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2022 prevede că sumele rambursate de beneficiarii creditelor acordate în cadrul Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian se utilizează de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului pentru implementarea programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzut la art. 251 lit. k2) din Legea nr. 346/2004.

„Programul româno-elveţian pentru IMM-uri”, a fost semnat la 16 ianuarie 2014. Anual, până la data de 31 martie, soldul contului de tranzit pentru rambursarea creditelor acordate în cadrul pentru întreprinderile mici şi mijlocii” se virează la bugetul de stat, în contul de venituri prevăzut la art. 1 alin. (1), şi urmează procedura de la art. 1.

Astfel, aceste sume vor fi folosite pentru accelerarea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului antreprenoriatului şi turismului se aprobă schema de ajutor de minimis aferentă programului prevăzut la art. 1 alin. (3).

Potrivit expunerii de motive care însoţea documentul în forma de proiect,  adoptarea prezentei ordonanțe va permite implementarea de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a programului de sprijinire a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din România, în scopul redresării și relansării economice a acestora, în contextul crizei generate de răspândirea pandemiei COVID-19.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment