Start-Up Zone

POC: Ghidul acțiunii 4.1.1. „Investiții în activități productive”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management pentru Programul Operațional Competitivitate, a publicat Ghidul aferent acțiunii 4.1.1. „Investiții în activități productive”, versiunea consolidată în urma consultării publice.

De asemenea, sunt publicate și răspunsurile la propunerile, observațiile și întrebările primite în perioada de consultare publică.

Va reamintim ca prin programul POC 4.1.1, puteti obtine o finantare nerambursabila de pana la 1.000.000 de euro pentru firma dumneavoastra.

Proiectele aferente acestui apel vor finanța investiții în activități productive și vor avea ca activități eligibile:

  • Modernizarea spațiilor de producție/servicii;
  • Cheltuieli cu achiziționarea mijloacelor de transport electrice sau hibrid
  • Dotarea cu active corporale (echipamente, utilaje), necorporale.

ATENTIE:Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale.

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:

  • 95% pentru micro-întreprinderi;
  • 90% pentru întreprinderi mici;
  • 85% pentru întreprinderi mijlocii.

Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul euro din luna septembrie 2021.

Criterii de eligibilitate:

Pot obtine Finantarea Nerambursabila „Grant de Investitii”, IMM-urile care:

  • Solicitantul nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
  • Solicitantul nu este întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
  • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleși activități.Dispun de cofinantare proprie a proiectului
  • În cazul în care proiectul cuprinde lucrări de investiții privind imobile, solicitantul trebuie să demonstrezedreptul de proprietate, concesiune sau chirie cu privire la imobilul (clădire) unde se face investiția. Prin noțiunea de clădire se are în vedere inclusiv spațiul juridic delimitat deținut într-una din formele menționate de solicitantul de finanțare (de ex. etaj, parte dintr-o hală etc).

Beneficiarii sunt IMM-urile din România active în sectoarele eligibile menţionate mai jos:

Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);

Clasa F – Construcții;

Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;

Clasa H – Transport și depozitare;

Clasa I – Hoteluri și restaurante;

Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;

Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;

Clasa P – Învățământ;

Clasa Q – Sănătate și asistență socială;

Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;

Clasa S – Alte activități de servicii.

Redactia

Add comment