Start-Up Zone

S-a dat startul programului Comunităţile Pădurii de Mâine. Bugetul pentru anul acesta este de 500.000 de euro

Fundația Pădurea de Mâine a trimis un comunicat de presă în care anunță că a lansat un program de finanțări nerambursabile Comunitățile Pădurii de Mâine. Scopul acestui program este de a realiza o dezvoltare durabilă a comunităților care depind de pădure.

S-a dat startul programului Comunităţile Pădurii de Mâine. Bugetul pentru anul acesta este de 500.000 de euro

Fundaţia Pădurea de Mâine a lansat programul de finanţări nerambursabile Comunităţile Pădurii de Mâine, cu un buget de 500.000 de euro alocat pentru anul 2022 pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor din zonele forestiere din România.

„Programul Comunităţile Pădurii de Mâine se adresează în primul rând proprietarilor sau administratorilor de păduri (şi asociaţiilor acestora), UAT-urilor, ONG-urilor cu preocupări de management sustenabil al pădurilor, de conservare a naturii şi managementul ariilor protejate, ONG-urilor cu misiune socială, întreprinderilor sociale şi instituţiilor de educaţie. O listă completă a entităţilor eligibile şi a grupurilor ţintă se găseşte în Ghidul Solicitantului. Programul se va desfăşura între 2022-2031, în limita resurselor financiare disponibile. Domeniile prioritare de finanţare vor fi definite pentru fiecare ciclu anual de finanţare, dar trebuie să urmărească obiectivele specifice ale programului”, se arată într-un comunicat al Fundaţiei.

Obiectivul este dezvoltarea durabilă a comunităților care depind de pădure

Pentru anul 2022, direcţiile recomandate de acţiune sunt Educaţie – proiectele vizează creşterea respectului faţă de natură prin educarea părţilor interesate pentru administrarea responsabilă a pădurilor în comunităţile forestiere, Economie socială – dezvoltarea economiei sociale în comunităţile forestiere – organizaţii comunitare eficiente care promovează dezvoltarea economică sustenabilă şi echitabilă a comunităţilor, Cercetare/inovare şi transfer tehnologic – dezvoltarea cercetării/inovării şi transferului tehnologic în domeniile managementului forestier sustenabil şi Creşterea suprafeţelor împădurite.

„Prin acest program urmărim dezvoltarea durabilă a comunităţilor care depind de pădure. Principalii actori din comunitate cunosc cel mai bine nevoile şi soluţiile care trebuie implementate, iar programul nostru le oferă autonomie şi puterea de a acţiona local pe o paletă largă de direcţii de dezvoltare”, a declarat Mihail Caradaică, directorul executiv al Fundaţiei Pădurea de Mâine.

Buget de 500.000 de euro pentru anul acesta

Pentru anul curent, bugetul programului este de 500.000 de euro. Sunt disponibile două categorii de granturi, cu valori cuprinse între 3.000 şi 70.000 de euro, şi respectiv 70.001 şi 120.000 de euro. Cofinanţarea proiectelor nu este obligatorie, dar se punctează suplimentar.

sursa: capital.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment