Start-Up Zone

Auditorii financiari trebuie să depună până la data de 27 martie 2022 unele documente

Pentru pregătirea profesională continuă aferentă anului 2021, auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, trebuie să depună până la data de 27 martie 2022 ma multe documente.

Conform Hotărârii nr. 7/2022 auditorii financiari trebuie sa depună următoarele documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor de pregătire profesională continuă pentru anul precedent:
a) fişa individuală de pregătire profesională;
b) copia actelor doveditoare care atestă formarea profesională nestructurată.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment