Start-Up Zone

Proiectul NEURON Cofund2 este conceput pentru a urmări viziunea unui spațiu european și internațional de cercetare a creierului prin care povara bolilor cerebrale pentru pacienți și societate este redusă considerabil. Mijloacele de abordare a acestei viziuni sunt dezvoltarea de strategii comune ale tuturor jucătorilor pertinenți și finanțarea comună a unei cercetări clinice și tradiționale excelente în bolile creierului și ale sistemului nervos.

Status: Lansat
Buget: 500.000 euro
Depunere: 8 martie 2022 ora 14:00

Obiectiv general

Pentru a atinge acest obiectiv general, NEURON Cofund2 își propune să:

  • promoveze știința prin alinierea programelor regionale și naționale de finanțare a cercetării la scară europeană și globală și să actualizeze contribuțiile comune de finanțare prin închiderea Comisiei Europene, contribuind la depășirea tulburărilor creierului și sistemului nervos abordând în programele sale o gamă largă de boli, cu excepția neurodegenerativelor și, astfel,
  • deschide calea către zona de cercetare a creierului prin integrarea strategică și conectarea la rețea a actorilor pertinenți la toate nivelurile,
  • accelerarea traducerii rezultatelor cercetării pentru următorii pași în lanțul de creare a valorii și
  • integrarea științei deschise cu societatea de cercetare prin măsuri care să permită.

Scopul apelului este de a facilita proiecte de cercetare multinaționale, colaborative, care vor aborda importante întrebări translaționale în domeniile accidentului vascular cerebral și altor boli cerebrovasculare, inclusiv boala micilor vaselor (CSVD) și disfuncția barierelor cerebrale.

CSVD este o tulburare cronică, progresivă a microvaselor cerebrale. Mecanismele fiziopatologice ale CSVD sunt în mare parte necunoscute și diagnosticul intervine frecvent în stadiile târzii ale bolii.

Depunere

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 08 martie 2022 ora 14:00 (CET).
Termenul limită pentru depunerea propunerilor finale este 28 iunie 2022 ora 14:00 (CEST).

Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020.

Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.

Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).

Link apel: https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/bio-medical/2022-cerebrovascular-diseases/

Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici

sursa: finantare.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment