Start-Up Zone

Apelul pentru dezvoltarea microelectronicii din România, finanțat prin PNRR, a fost lansat! Depunerea aplicațiilor începe de mâine

Ministerul Economiei și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au anunțat deschiderea apelului de preselecție pentru potențialii participanți la Proiectul Important de Interes Comun European în Microelectronică și Tehnologia Comunicațiilor IPCEI ME-CT.

Obiectivul acestui apel este de a sprijini dezvoltarea domeniului microelectronicii în România, abordând una dintre provocările existente la nivelul UE și sprijinind tranziția digitală.

Proiectul se adresează atât întreprinderilor mari, IMM-urilor și întreprinderi nou-înființate, care pot fi participanți direcți /indirecți, cât și organizațiilor de cercetare (institute de cercetare, universități),  care pot fi doar participanți indirecți. Toți aplicanții trebuie sa facă parte din lanțul valoric al microelectronicii, de la cercetare la materii prime, procesare, reciclare.

Proiectele care vor primi sprijin financiar trebuie să aibă o puternică componentă inovatoare, care să avanseze stadiul de dezvoltare a tehnologiei și pot include investiții necesare pentru realizarea primei aplicări industriale – first industrial deployment – care se integrează în obiectivele definite la nivel european pentru IPCEI ME/CT.

În acest sens, ministerul Economiei a publicat metodologia finală și documentele care trebuie să însoțească aplicațiile potențialilor participanți la proiect.

Implementarea acestui apel este prevăzut în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Investiția 4. Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare, denumită în continuare IPCEI ME-CT și reprezintă un instrument pentru a facilita participarea RO la un proiect de anvergură ce reunește peste 100 de companii din toată Europa. Totodată, reunește resurse financiare, cunoștințe și expertiză la nivel european, cu implicarea întregului ecosistem.

Aplicațiile participanților se redactează în limba engleză si se transmit completate integral, în perioada 17 ianuarie – 07 februarie 2022, ora 10:00, către Ministerul Economiei, la adresa de e-mail: politici_industriale@economie.gov.ro.

Urmare transmiterii, fiecare solicitare primește un număr unic de înregistrare. Aplicațiile transmise după termenul limită nu sunt eligibile.

Aplicatiile se vor transmite asumate prin semnatură digitală precum și în format editabil, în 2 arhive distincte.

Întrebări pentru clarificare se vor adresa Direcției Politici Industriale și Competitivitate, până la data de 24 ianuarie 2022, la adresa de mail politici_industriale@economie.gov.ro

Ministerul Economiei atrage atenția asupra faptului că decizia de a desemna participantul direct și/sau indirect are caracter provizoriu. Decizia finală se emite potrivit deciziei Comisiei Europene privind IPCEI ME/CT și ulterior prin Hotărâre de Guvern privind participarea României în IPCEI ME/CT precum și alocarea fondurilor rezervate în Planul Național de Redresare și Reziliență, ținând seama de mijloacele financiare disponibile, de obiectivele politicii de ajutor de stat și de reglementările în vigoare aplicabile.

Sursa: Ministerul Economiei

Redactia START UP ZONE

Add comment