Start-Up Zone

Venituri din chirii pentru 2022. Ghid ANAF privind impozitele şi taxele

Românii care obțin venituri din chirii trebuie să plătească impozite și taxe în conformitate cu ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală publicat recent de ANAF.

Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente.

În aceasta categorie de venit se cuprind veniturile din:

– închirieri şi subinchirieri de bunuri mobile şi imobile din patrimonial personal;
– arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal;
– închirierea in scop turistic a camerelor situate în locuinte proprietate personala, indiferent de numarul de locuinţe în care sunt situate acestea.

Veniturile obţinute din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosintei locuinţei, a caselor de vacanţa, garajelor, terenurilor si altele asemenea, a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere/subinchiriere, uzufruct, arendare si altele asemenea, inclusiv a unor parti din acestea, utilizate în scop de reclama, afisaj şi publicitate.

Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuinţele proprietate personală, altele decat cele care constituie structuri de primire turistica, potrivit legislaţiei specifice, reprezintă oferirea posibilitatii de şedere pentru o perioada de minimum 24 de ore şi maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricarei persoane care călătoreste în scop turistic în afara mediului sau obişnuit de viaţă.

Ghidul acoperă o serie întreagă de aspecte legate de impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor:

  • Stabilirea venitului brut / net anual din cedarea folosinței bunurilor (chirii)
  • Stabilirea impozitului
  • Închirierea în scop turistic a camerelor din locuința proprietate personală
  • Stabilirea venitului net pe baza normei anuale de venit
  • Stabilirea venitului net în sistem real
  • Cine datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
  • Depunerea declarației unice privind impozitul și contribuțiile sociale pentru veniturile din chirii
  • Plata impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor
  • Scutirea de TVA la închiriere, arendare, leasing de bunuri imobile
  • Amenzi pentru nedepunerea declarației unice

În acest context, amintim că Ordinul nr. 2127/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” este în vigoare de la 05 ianuarie 2022.

Astfel, declaraţia unică a fost adaptată la ultimele modificări aduse Codului fiscal prin Legea nr.296/2020 şi OG nr.8/2021.

Ordinul cuprinde şi INSTRUCŢIUNI de completare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

sursA: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment