Start-Up Zone

Timbrul Monumentelor Istorice 2022: Apel de proiecte adresat protejării și promovării monumentelor istorice

Ministerul Culturii, prin Institutul Naţional al Patrimoniului, a lansat în cursul anului 2021, sesiunea I/2022 a Timbrului Monumentelor Istorice, în cadrul căreia se acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice.

În cadrul apelului pot aplica persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat care au calitatea de proprietar, deţinător al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare al unui monument istoric.

Bugetul total al acestei sesiuni este de 5.000.000 lei.

Subprogramele pentru care vor fi acordate finanţări nerambursabile în cadrul sesiunii şi sumele disponibile sunt următoarele:

  • subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru) – 1.500.000 lei;
  • subprogramul proiectare – elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, în vederea solicitării de finanţări în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene (2021-2027) şi în cadrul diferitelor programe naţionale – 1.000.000 lei;
  • subprogramul acţiuni tematice – Timişoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreţinere şi reparaţii curente – 1.000.000 lei;
  • subprogramul acţiuni tematice – Roşia Montană – patrimoniu mondial în pericol – lucrări de întreţinere şi reparaţii curente – 1.000.000 lei.

Pentru mai multe detalii puteți consulta rubrica noastră de alte finanțări.

Sursa: Institutul Naţional al Patrimoniului

Redactia START UP ZONE

Add comment