Start-Up Zone

Alocaţii de 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap

Ordonanţa de urgenţă nr. 126/2021 pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru acordarea unei indemnizaţii compensatorii pentru persoanele cu handicap este în vigoare de la 15 decembrie 2021.

Potrivit proiectului de OUG, începând cu drepturile lunii ianuarie 2022 alocația de stat se stabilește în cuantum de:
– 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
– 243 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii peste 18 ani care urmează cursurile liceale sau profesionale;
– 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Alocația de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora, precum și tinerilor cu handicap care urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani

Începând cu drepturile lunii ianuarie 2023, cuantumul alocației de stat pentru copii se indexează anual din oficiu cu rata medie a inflației. Rata medie anuală a inflației este indicatorul definitiv cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Național de Statistică, se arată proiectul de OUG.

Alocația de stat pentru copii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap se cumulează cu indemnizația lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserție, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment