Start-Up Zone

Program global în valoare de 1,5 miliarde de euro pentru sprijinirea organizațiilor societății civile

Comisia a adoptat marți, 14 decembrie 2021, Programul Organizațiilor Societății Civile din Europa globală în valoare de 1,5 miliarde euro pentru perioada 2021-2027.

Finanțarea va sprijini în mod specific organizațiile societății civile din afara UE, ca actori independenți ai guvernării și dezvoltării în sine și angajamentul lor de a contribui la procese democratice incluzive și participative și la rezultate mai bune în materie de dezvoltare.

Organizațiile societății civile sunt vitale pentru atingerea drepturilor omului, a statului de drept, a democrației și a stabilității.

Organizațiile Societății Civile din Europa Globală

Programul Organizațiilor Societății Civile din Europa globală va oferi sprijin direcționat, va consolida capacitățile, va crește participarea acestora la dialogul politic în țările partenere și va contribui la un mediu favorabil pentru activitatea lor.

Domeniul prioritar 1: 1,33 miliarde euro pentru a sprijini o societate civilă incluzivă, participativă, împuternicită și independentă și un spațiu democratic în țările partenere, precum și un dialog deschis și deschis cu și între organizațiile societății civile.

Acțiunile viitoare includ strategii specifice fiecărei țări, acordurile-cadru financiar de parteneriat, cooperarea cu fundațiile și consolidarea Forumului de politici pentru dezvoltare, principalul forum al UE pentru dialogul global cu organizațiile societății civile. În plus, și în complementaritate cu programul Europa globală pentru drepturile omului și democrație, UE va dezvolta o nouă inițiativă globală pentru a monitoriza toate aspectele unui mediu favorabil pentru societatea civilă, va declanșa avertismente timpurii în cazul în care spațiul societății civile se reduce și va oferi suport flexibil pe termen scurt și lung.

Domeniul prioritar 2: 151 de milioane euro pentru continuarea programului de educație pentru dezvoltare și de sensibilizare (DEAR). Programul promovează o societate mai bine informată și mai incluzivă și își propune să crească și să consolideze cunoștințele, abilitățile și oportunitățile cetățenilor UE în promovarea dezvoltării durabile și în abordarea provocărilor globale, cum ar fi inegalitățile și crizele ecologice la nivel local și global.

Sursa: Comisia Europeană

Redactia START UP ZONE

Add comment