Start-Up Zone

Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se emite şi se comunică ONLINE

Ordinul cuprinde procedura de eliberare a certificatelor de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin intermediul serviciului “Depunere declaraţii on-line” existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

La solicitarea contribuabililor, prin transmiterea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, Administraţia Fondului pentru Mediu are obligaţia de a elibera certificatul care atestă îndeplinirea obligaţiilor de plată la Fondul pentru mediu, conform art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005.

Atât transmiterea cererii de eliberare a certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, cât şi eliberarea certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se realizează exclusiv prin intermediul serviciului “Depunere declaraţii on-line” existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Cererea de eliberare a certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se transmite prin intermediul serviciului “Depunere declaraţii on-line” existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.

 Utilizarea serviciului “Depunere declaraţii on-line” pentru obţinerea certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu va fi posibilă atât pentru operatorii care deţin un cont de acces cu utilizator şi parolă, cât şi pentru cei înrolaţi în aplicaţia informatică, conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

În vederea eliberării certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se vor consulta:

 declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu depuse de către contribuabil;

 documentele de plată întocmite de către contribuabil;

 alte informaţii şi documente solicitate contribuabilului de către Administraţia Fondului pentru Mediu în legătură cu situaţia sa..

De asemenea se vor examina toate actele de verificare şi control încheiate de Administraţia Fondului pentru Mediu, precum şi de alte organe cu atribuţii de control.

Obligaţiile de plată la Fondul pentru mediu se vor menţiona nominal, astfel:

 obligaţii de plată principale existente în sold şi nestinse până la data emiterii certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu;

 obligaţii de plată accesorii existente în sold şi nestinse până la data emiterii certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.

Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu poate conţine şi alte menţiuni relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului, referitoare la obligaţiile de plată (de exemplu, obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, obligaţiile fiscale a căror executare este suspendată, obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat, în condiţiile legii etc.).

Cererea de eliberare a certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se soluţionează în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu are înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, scopul eliberării şi perioada de valabilitate.

Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se emite şi se comunică în mediu electronic prin intermediul serviciului “Depunere declaraţii on-line” existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.

Certificatul eliberat şi comunicat conform prezentei proceduri este valabil şi fără semnătura persoanelor împuternicite ale Administraţiei Fondului pentru Mediu, potrivit legii, şi fără ştampila instituţiei.

Valabilitatea certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu este de 30 de zile de la data emiterii.

Timp de 60 de zile de la data emiterii, certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu va putea fi consultat pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu de către instituţiile abilitate, în baza unui cont de acces deschis la cerere.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment