Start-Up Zone

Proiect: Terenurile și clădirile fără titlu de proprietate să poată fi cadastrate gratuit

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a publicat în dezbatere publică un proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri.

Prezentul Regulament stabilește Procedura privind modalitatea de plată a sumelor destinate cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare în vederea înscrierii din oficiu în cartea funciară a imobilelor cuprinse în aceste planuri, iniţiate ca urmare a contractării acestora de către unităţile administrativ-teritoriale în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (29) – (34) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

Aşadar, proiectul prevede că imobilele aflate pe parcelele de teren deja înscrise în cartea funciară vor beneficia de cadastrare gratuită, dacă:

  • imobile înscrise anterior în cartea funciară;
  • imobile cuprinse în titlurile de proprietate emise anterior recepționării planului parcelar, dar neînscrise în cartea funciară;
  • imobile cuprinse în titlurile de proprietate emise ulterior recepționării planului parcelar;
  • imobile reprezentând terenul aflat la dispoziţia comisiei locale de fond funciar.

Nu fac obiectul decontării potrivit prezentului Regulament:

a) imobilele pentru care au fost deschise cărțile funciare în baza lucrărilor de înregistrare sistematică realizate prin finanțare din fonduri publice în cadrul altor proiecte;

b) imobilele pentru care sunt în derulare contracte care au ca obiect lucrări de înregistrare sistematică.

Beneficiarii sunt unitățile administrativ-teritoriale, respectiv comunele, orașele și municipiile, reprezentate de autoritățile administrației publice locale.

Proiectul poate fi consultat AICI. 

sursa:legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment