Start-Up Zone

A început transmiterea contractelor pentru schema HoReCa!

Începând de astăzi, ora 12.00, a fost inițiată etapa de transmitere a celor ?.??? de contracte de finanțare aferente schemei de ajutor de stat destinate domeniului HoReCa, în valoare de ?.???.???.??? ???.Aplicanții vor intra pe plaformă la secțiunea ???????????, vor introduce IBAN-ul (???? ?????? ??? ???? ?? ?????), vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca în maximum 10 zile de la transmitere.

Conform procedurii programului la art. 6.7 alin. (2), aplicanții care nu semnează și nu transmit contractul de finanțare până la termenul limită prevăzut la art. 6.7. alin. (1) vor primi decizie de respingere, semnată electronic de ordonatorul terțiar de credite, transmisă prin contul din paltformă.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, Serviciul de Telecomunicatii Speciale împreună cu structura de specialitate din cadrul ministerului au elaborat ???????? ?? ????????? al modulului de contractare pe care îl gasiți aici: https://bit.ly/3lbKiSS.

Redactia START UP ZONE

Add comment