Start-Up Zone

Concurs de recrutare pentru ocuparea a 8 posturi vacante de natura contractuală, în afara organigramei Ministerului Investițiilor Europene, la DGPECU

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat pe 22 noiembrie 2021, un anunț privind organizarea concursului de recrutare, pentru ocuparea a 8 posturi vacante de natura contractuală, în afara organigramei MIPE, la DGPECU, în cadrul proiectelor: „Îmbunătățirea capacității DGPECU în gestionarea proiectelor finanțate din POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual”, cod MySMIS 126944 și „Sprijin pentru DGPECU în gestionarea proiectelor finanțate din POAD 2014-2020, prin angajare de personal contractual”, cod MySMIS 148738.

Cele 8 posturi vacante sunt:

  • 1 post de expert II (minim 1 an vechime în specializarea studiilor) în cadrul Serviciului Validare Cheltuieli;
  • 1 post de expert II (minim 1 an vechime în specializarea studiilor) în cadrul Serviciului Supraveghere Proiecte;
  • 1 post de expert administrație publică – (nivel expert II, minim 1 an vechime în specializarea studiilor) în cadrul Serviciului Supraveghere Proiecte;
  • 2 posturi de expert în administrația publică – (nivel expert I, minim 5 ani vechime în specializarea studiilor) în cadrul Serviciului Supraveghere Proiecte;
  • 1 post de expert administrație publică – (nivel expert IA, minim 7 ani vechie în specializarea studiilor) în cadrul Serviciului Supraveghere Proiecte;
  • 2 posturi de expert administrație publică – (nivel expert IA, minim 7 ani vechime în specializarea studilor) în cadrul Serviciului Validare Cheltuieli.

Cererile de înscriere la concurs pot fi depuse personal la secretarul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Asigurarea Capacității Administrative – Direcția Generală Managementul Resurselor Umane și Asigurarea Capacității Administrative la adresa menționată în anunț, sau în format electronic la adresa cariere.concursuri@mfe.gov.ro sau prin poștă până la data de 02 decembrie 2021, ora 17:00 inclusiv.

Mai multe informații sunt disponibile aici.

Sursa: MIPE

Redactia START UP ZONE

Add comment