Start-Up Zone

Comisia aprobă o schemă în valoare de 1,4 milioane euro pentru sprijinirea sectorului sportului din municipiul Miercurea-Ciuc, afectat de pandemia de COVID-19

Comisia Europeană a aprobat o schemă din România în valoare de 1,4 milioane EUR (6,9 milioane RON) pentru sprijinirea cluburilor sportive din municipiul Miercurea-Ciuc în contextul pandemiei de COVID-19.

Acest sprijin public a fost aprobat în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. În cadrul schemei, ajutoarele vor lua forma unor granturi directe până la o valoare maximă de 700 000 EUR (3,46 milioane RON) per beneficiar.

Schema va fi putea fi accesată de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) care își desfășoară activitatea în sectorul sportului din municipiul Miercurea-Ciuc. Sunt eligibile pentru ajutor costurile legate de: (i) contracte de activități sportive și cheltuieli de călătorie pentru activități sportive; (ii) achiziționarea de echipamente specifice pentru sport și (iii) alte cheltuieli de exploatare legate direct de contractele de activități sportive, inclusiv pentru achiziționarea de materiale, de consumabile și de produse similare.

Se preconizează că schema va aduce beneficii unui număr maxim de 10 întreprinderi. Comisia a constatat că schema din România este în conformitate cu condițiile stabilite în cadrul temporar, astfel cum a fost modificat la 18 noiembrie 2021. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile stabilite în cadrul temporar.

Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. Mai multe informații cu privire la cadrul temporar și la alte măsuri luate de Comisie pentru a aborda impactul economic al pandemiei de COVID-19 pot fi găsite aici. Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă, cu numărul de caz SA.64595, în registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul web al Comisiei privind concurența, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele aspecte legate de confidențialitate.

Sursa: Comisia Europeana

Redactia START UP ZONE

Add comment