Start-Up Zone

Legea pentru modificarea Legii cadastrului a publicităţii imobiliare în vigoare

Legea nr. 264/2021 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Aceasta prevede că pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, Agenţia Naţională acordă gratuit acces online la seturile de date administrate de aceasta şi instituţiile sale subordonate, în funcţie de disponibilitatea datelor în format electronic, notarilor publici, avocaţilor, executorilor judecătoreşti, persoanelor fizice şi juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, experţilor judiciari, instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi altor entităţi care îndeplinesc un serviciu public, în scopul îndeplinirii atribuţiilor acestora, în condiţiile stabilite prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.

Legea mai prevede că Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, personalul acesteia, precum şi cel al instituţiilor subordonate fiind încadrat cu contract individual de muncă.

Pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, Agenţia Naţională acordă gratuit acces online la seturile de date administrate de aceasta şi instituţiile sale subordonate, în funcţie de disponibilitatea datelor în format electronic, notarilor publici, avocaţilor, executorilor judecătoreşti, persoanelor fizice şi juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, experţilor judiciari, instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi altor entităţi care îndeplinesc un serviciu public, în scopul îndeplinirii atribuţiilor acestora, în condiţiile stabilite prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.

Prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale dreptul de acces se poate revoca, fără un aviz prealabil, pentru nerespectarea condiţiilor în baza cărora a fost acordat accesul la seturile de date.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment