Start-Up Zone

VALOAREA MAXIMĂ A AUTOTURISMELOR ACHIZIŢIONATE DE INSTITUŢIILE PUBLICE AR PUTEA CREŞTE DE LA 18.000 LA 20.000 DE EURO

Senatul a adoptat tacit o propunere legislativă pentru modificarea OUG 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice prin care se indexează valoarea maximă a preţului de achiziţie a autoturismelor pentru aceste instituţii cu aproximativ 10% faţă de valoarea stabilită la nivelul anului 2012.

Nota de adoptare tacită a propunerii legislative pentru care termenul de dezbatere şi vot s-a împlinit pe 30 octombrie a fost citită în plen de preşedintele Senatului, Anca Dragu, care a condus şedinţa de miercuri.

Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative iniţiate de un grup de deputaţi PNL, valoarea maximă de achiziţie a autoturismelor cu capacitate cilindrică de maximum 1.600 cm cubi creşte de la 18.000 de euro, inclusiv TVA, la 20.000 de euro, inclusiv TVA, „pentru a permite autorităţilor şi instituţiilor publice să achiziţioneze autoturisme care să corespundă dotărilor aferente generaţiei actuale de autoturisme ale căror preţuri de achiziţie nu mai corespund valorii maxime de achiziţie stabilită anterior”.

Proiectul de act normativ mai stabileşte criteriul în funcţie de care se realizează conversia preţurilor de achiziţie din euro în lei, respectiv „valoarea va fi calculată la cursul BNR în cursa în ziua semnării contractului de achiziţie”.

Iniţiatorii menţionează că propunerea legislativă nu are impact bugetar, achiziţiile urmând a se realiza în cadrul bugetului aprobat pentru fiecare autoritate sau instituţie, fără majorarea acestuia.

Proiectul de act normativ mai prevede că instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi misiunile diplomatice ale României din străinatate pot achiziţiona autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm cubi şi al căror preţ poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 20.000 de euro, inclusiv TVA, numai în cazuri temeinic justificate.

„Societăţile, societăţile naţionale şi companiile naţionale cu capital integral sau majoritar de stat care activează în domeniul energiei electrice, al gazelor naturale şi al petrolului pot achiziţiona autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm cubi şi al căror preţ poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 20.000 de euro, inclusiv TVA, dar nu mai mare de 30.000 de euro, inclusiv TVA, calculată la cursul BNR în ziua semnării contractului de achiziţie cu aprobarea ordonatorului principal de credite sau a ministerului de resort, după caz, numai în cazuri temeinic justificate şi dacă au realizat profit în anul fiscal precedent”, se mai arată în propunerea legislativă.

Camera Deputaţilor este for decizional pentru acest proiect de act normativ. AGERPRES

Redactia START UP ZONE

Add comment