Start-Up Zone

POCU publică ghidul „Viitor pentru tinerii NEETs I”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul competitiv „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 1, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile si Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Status: Aprobat
Buget: 1.000.000,00 euro
Depunere:
 31.12.2023

Obiectivul specific al cererii este creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile. Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Tipuri de solicitanți și parteneri eligibili

 • Furnizori autorizați de formare profesională a adulților- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării – persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile HG nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii (exclusiv pentru activitatea 6 (suport): Activități de acompaniament)
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • Organizații sindicale – persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • ONG-uri;
 • Organizații de tineret, legal constituite;
 • Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare;
 • SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa);
 • Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare

Durata proiectului

Durata maximă a proiectului 18 luni, fără a depăși data de 31.12.2023.

La completarea cererii de finanțare în sistemul electronic va trebui evidențiată durata fiecărei activități și sub activități incluse în proiect.

Pentru a fi eligibil în grupul țintă, la data intrării în operațiune, o persoană trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 • Să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani
 • Să fie înregistrat și profilat de SPO
 • Să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de proiect (Sud Vest, Sud Est, Sud Muntenia, Centru).

Buget

Valoarea totală eligibilă maximă a proiectului este de 1.000.000,00 euro.

Ghidul Solicitantului

sursa: finantare.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment