Start-Up Zone

Compensare facturi pentru electricitate și gaze. Schema se va aplica şi IMM-urilor

Un proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021 – 2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării” a fost adoptat în Parlament şi se îndreaptă spre promulgare.

Potrivit acestui proiect OUG nr. 118/2021 se modifică. Ordonanţa stabileşte că schema de compensare a facturilor se va aplica doar consumatorilor casnici. Potrivit proiectului însă lista se lărgeşte. Mai exact proiectul prevede că pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 se stabileşte o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru următoarele categorii de clienți finali:

a) clienţi astfel cum sunt definiţi la art. 3 pct. 15 şi art. 100 pct. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare clienţi casnici;

b) întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;

c) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;

d) spitale publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice și private definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi creșe;

e) organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;

f) furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

O altă modificare importantă se referă la valoarea compensaţiilor, pentru clienții casnici – acordarea unei compensații unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice și în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale.

În prezent, OUG 118/2021 prevede acordarea unei compensații unitare în sumă fixă de 0,21 lei/kWh pentru electricitate și 25% din valoarea facturii lunare pentru gaze.

SURSA: LEGESTART.RO

Redactia START UP ZONE

Add comment