Start-Up Zone

AFIR anunță datele de lansare pentru submăsurile 6.2 și 6.4 și publică ghidurile finale pentru acestea

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pregătește lansarea oficială pentru alte două submăsuri extrem de așteptate de fermierii și antreprenorii din mediul rural. Este vorba despre submăsurile 6.2 și 6.4, dedicate activităților non-agricole.

Într-un comentariu la o postare publicată pe pagina oficială a instituție, AFIR a anunțat că sesiunea de depunere a proiectelor pentru submăsura 6.2 va fi lansată în data de 29 octombrie, în timp se submăsura 6.4 se va lansa în 2 noiembrie. Confirmarea din partea Autorității de Management de la Ministerul Agriculturii a venit chiar astăzi, iar anunțul oficial urmează să fie făcut în următoarele zile.

De asemenea, AFIR mai precizează că în cel mai scurt timp vor fi publicate și Ghidurile finale pentru submăsurile 6.2 și 6.4.

Mai multe informații despre aceste linii de finanțare se regăsesc AICI pentru submăsura 6.2 sau AICI pentru submăsura 6.4

OBIECTIVELE submăsurii 6.2:

· Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;

· Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

·Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale;

BENEFICIARII:

· Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

· Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

• Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

SPRIJINULNERAMBURSABIL:

· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel: – 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși 3 ani de la data semnării Contractului de finanțare.

· va fi în valoare de:

– 50.000 Euro/ proiect cu excepția activităților de producție pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 Euro/  proiect;

Ultima plată se va efectua fără a se depăși data de 31 decembrie 2025.

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.OBIECTIVELE submăsurii 6.4.· Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;

· Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;BENEFICIARII:

· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
•Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici;

Valoarea SPRIJINULUINERAMBURSABILva fi de maxim 90% din costul total al proiectului

• nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali;

• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

Diana Spătaru

Add comment