Start-Up Zone

Comisia Europeană stabilește noi măsuri de protecție a consumatorilor și a întreprinderilor pe piața energiei electrice

Formarea prețurilor pe piața energiei electrice din Europa urmează o logică complexă și urmează prețurile gazelor, care în prezent cresc mai mult decât costurile efective de producție din fiecare țară, determinând unele guverne să ceară o reformă a sistemului, scrie AFP.

Opinia generală este că modelul actual de prețuri marginale rămâne cel mai eficient, dar este justificată efectuarea unei analize mai aprofundate”, a concluzionat miercuri Comisia Europeana cu precauție, prezentând “setul de instrumente” destinat să permită statelor membre să răspundă mai pe larg la creșterea prețurilor la energie.

Măsuri imediate de protecție a consumatorilor și a întreprinderilor:

  • acordarea de sprijin de urgență pentru venit consumatorilor afectați de sărăcia energetică, de exemplu prin bonuri valorice sau plata parțială a facturilor, care pot fi acoperite din veniturile EU ETS;
  • autorizarea reportării temporare a scadenței facturilor;
  • luarea unor măsuri de protecție pentru evitarea deconectării de la rețea;
  • prevederea unor reduceri temporare și specifice ale nivelurilor taxelor și impozitelor pentru gospodăriile vulnerabile;
  • acordarea de ajutoare întreprinderilor sau industriilor, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat;
  • consolidarea razei de acțiune internaționale în domeniul energiei pentru a asigura transparența, lichiditatea și flexibilitatea piețelor internaționale;
  • investigarea eventualelor comportamente anticoncurențiale pe piața energiei și însărcinarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) să consolideze în continuare monitorizarea evoluțiilor de pe piața carbonului;
  • facilitarea unui acces mai larg la contractele de achiziție de energie din surse regenerabile și sprijinirea acestora prin măsuri de însoțire.

Diana Spătaru

Add comment