Start-Up Zone

FINALIZAREA PROIECTULUI „GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU SC LEULOGISTIC SRL”

SC LEULOGISTIC SRL, în calitate de Beneficiar al Contractului de finanțare Nr. M2-7969
din 08.04.2021 a finalizat implementarea proiectul Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate
prevăzute în anexa nr.2.

Obiectivul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Valoarea proiectului este de 78135.7725 lei (valoarea totala) din care : 67944.15 lei grant si
10191.6225 lei cofinanțare.

Data începerii proiectului: 13.04.2021

Data implementării proiectului: maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a
Contractului de finanțare

Număr de identificare unic pentru proiect: RUE 7969

Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3-Sprijinirea IMMurilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de Investiții 3D- Sprijinirea capacității
IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în
procesele de inovare.

CONTRACT DE FINANȚARE NR M2-7969 DIN 08-04-2021


Date de contact: Ungureanu Vasile-Marian
Adresa de e-mail: leu_logistic@yahoo.ro

Diana Spătaru

Add comment