Start-Up Zone

PNDR: Apelul destinat investițiilor în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol a fost lansat

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat la 24 septembrie 2021 Ghidul Solicitantului și Anexele aferente sM 4.2a – „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” sesiunea 2021.

Solicitanţii eligibili sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, precum și întreprinderi mari), cooperativele, grupurile si organizatiile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau necorporale1, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile specifice:

Cheltuieli aferente investițiilor corporale

 • Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice;
 • construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare2-depozitare (materie primă/produse) -sortare-condiționare-procesare-comercializare);
 • infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
 • unităţi mobile de procesare.
 • pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.

Prin submăsura 4.2a nu se pot finanţa investiţii care se încadrează în următoarele categorii:

 • achiziţia de clădiri;
 • construcția și modernizarea locuinței și sediilor sociale;
 • producerea de biocombustibili și peleți pentru comercializare.

Fondurile disponibile pentru sM 4.2a sunt de 20.471.752 de Euro.

Prin submăsura 4.2a rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari.

Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

 • Întreprinderi micro şi mici*: Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 800.000 euro
 • Întreprinderi mijlocii*:  Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.100.000 euro
 • Întreprinderi mari*:  Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro

În toate cazurile mai sus, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale în cazul investițiilor colective.

Propunerile de proiecte vor putea fi depuse în perioada 14 octombrie – 14 ianuarie 2021.

Sursa: AFIR

Redactia START UP ZONE

Add comment