Start-Up Zone

Ghid ANAF: Reluarea activităţii după o întrerupere sau suspendare temporară

Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderi familiale sau individuale care obţin venituri din desfăţurerea profesiilor liberale au dreptul să întrerupă temporar activitatea, timp în care contribuabilii pot solicita aplicarea regimului de declarare derogatoriu, reglementat de Ordinului ANAF nr. 889/2016.

Dacă nu este solicitat acest regim  contribuabilii au obligații declarative inclusiv pe perioada întreruperii sau suspendării activității. În cazul în care sunt îmdeplinite condiţiile de reactivare fiscală, contribuabilul trebuie să depună o cerere la organul fiscal, conform procedurii din anexa 2 a Ordinului nr 3846/2015.

Pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi ca urmare a inactivităţii temporare înscrise la registrul comerţului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege, condiție ce se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;
  • să nu înregistreze obligaţii fiscale restante;
  • să nu se mai afle în situaţia pentru care au fost declaraţi inactivi, conform menţiunilor înscrise în registrele în care au fost înregistraţi, dar și în niciuna dintre următoarele situații:
    •    durata de funcționare a societății să fie expirată,
    •    societatea să nu mai aibă organe statutare
    •    durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social să fie expirată.

Reactivarea contribuabililor se face de la data comunicării deciziei de reactivare. Decizia produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.

Persoanele fizice care obțin venituri din desfășurarea profesiilor liberale în mod individual trebuie să depună formularul 070, însoțit de documentele care atestă modificările intervenite.

Dacă la reluarea activităţii au intervenit modificări ale datelor din decaraţia de înregistrare fiscală trebuie sămai depună şi formularul 010.

Totodată, persoanele juridice, întreprinderile familiale și asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care desfășoară profesii liberale pot opta pentru a-și actualiza informațiile din vectorul fiscal prin completarea și transmiterea online a formularului 700. În acest caz contribuabilii  nu mai au obligația de a depune și formularul 010.

Întreprinderile familiale  şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care desfășoară profesii liberale ce își reîncep activitatea în cursul anului fiscal au obligația de a depune formularul 223, în termen de 30 de zile de la reînceperea activității;

PFA-urile, Întreprinderile individuale, membrii întreprinderilor familiale  , precum și persoanele care desfășoară profesii liberale în mod independent sau în asociere, care își reîncep activitatea în cursul anului fiscal, au obligația de a depune formularul 212 în termen de 30 de zile de la data reactivării. Excepție fac contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reținere la sursă.

Ghidul poate fi consultat AICI. 

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment