Start-Up Zone

Normele metodologice în materie de TVA au suferit modificări

Normele de aplicare a Codului fiscal au fost recent modificate de Hotărârea nr.928/2021.

Se prevede că nu este asimilată unei achiziţii intracomunitare efectuate cu plată utilizarea în România de către o persoană impozabilă în vederea efectuării unei vânzări intracomunitare de bunuri la distanţă către persoane neimpozabile din România, altele decât persoanele juridice neimpozabile, de produse accizabile transportate sau expediate din alt stat membru al Uniunii Europene de persoana impozabilă sau de altă persoană, în numele acesteia.

Pentru a îndeplini condiţiile pentru rambursare TVA, orice persoană impozabilă trebuie să desemneze un reprezentant în România în scopul rambursării. Prin excepţie, unele persoane nu au obligaţia de a desemna un reprezentant în România în scopul rambursării, toate obligaţiile reprezentantului revenind acestor persoane.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment