Start-Up Zone

PNDR: Consultare publică privind suplimentarea bugetului pe submăsurile 6.2 și 6.4 destinate activităților economice neagricole

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat la sfârșitul săptămânii trecute spre consultare publică proiectul de ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1731/ 2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole“.

Schema de ajutor de minimis vizează acțiunile specifice și beneficiarii eligibili conform fișelor tehnice ale submăsurii 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și submăsurii 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” aferente măsurii 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” din cadrul Programului național de dezvoltare rurală 2014-2020.

Conform proiectului de ordin, modificările vizează categorii precum „obiectivele schemei”,  „principiile de selecție pentru sm 6.2 și 6.4” și „tipuri de cheltuieli eligibile”.

Totodată, se propune modificarea bugetului alocat schemei de la 294.309.090 euro (potrivit ordinului nr. 1731/2015) la 428.027.422 euro, suma reprezentând contribuția publică. În acest sens, se propune modificarea și articolului referitor la numărul estimat al beneficiarilor de sprijin de la 1936 pentru sm 6.2 la 2.692. Pentru sm 6.4 numărul estimat al beneficiarilor se modifică de la 974 la 1.332.

Descarcă proiectul de ordin

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării (n.r 10 septembrie 2021) pe adresa de e-mail: leader@madr.ro.

Conform MADR, persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. 

Reamintim faptul că la 20 mai 2021, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat spre consultare publică ghidurile aferente submăsurilor 6.2 și 6.4. Potrivit calendarului de lansări actualizat al AFIR, apelurile aferente celor două submăsuri ar urma să se lanseze în decursul acestei luni.

Sursa: MADR

Redactia START UP ZONE

Add comment