Start-Up Zone

Două Ghiduri ale solicitantului pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat în vederea stimulării investițiilor care promovează dezvoltarea regională, publicate în Monitorul oficial

Ordinul nr. 2659/2020 al ministrului Finanțelor Publice privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie și a Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie a dost publicat în Monitorul Oficial nr. 813 din 3 septembrie 2020.

Ghidul solicitantului (publicat în Monitorul Oficial nr. 813 bis din 3 septembrie 2020) reprezintă un îndrumar pentru solicitanții de ajutor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin realizarea de investiții inițiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor. Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 4,5 milioane lei.

De asemenea, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 811/2020 din 3 septembrie 2020 Ordinul nr. 2658/2020 al ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă și a Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Ghidul solicitantului (publicat în Monitorul Oficial nr. 811 bis din 3 septembrie 2020) reprezintă un îndrumar pentru solicitanții de ajutor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin realizarea de investiții inițiale care determină crearea de minimum 100 de locuri de muncă, indiferent de dimensiunea beneficiarilor și de valoarea investiției

Cele două Ghiduri includ informații privind modul de completare a documentelor justificative ce urmează a fi depuse împreună cu Cererea de acord pentru finanțare în temeiul acestei scheme de ajutor de stat, precum și toate condițiile care trebuie îndeplinite în vederea obținerii Acordului pentru finanțare. Aceste informații se găsesc, de altfel, și pe site-ul MFP. Pe perioada de valabilitate a schemelor de ajutor de stat, MFP pune la dispoziția solicitanților, pe pagina proprie de internet, câte o platformă dedicată prin intermediul cărora pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în Ghiduri și pe site-ul MFP.

sursa: ceccarbusinessmagazine.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment